SV Biruni

Biruni is een studentenvereniging gevestigd aan de Universiteit Leiden die voor iedereen bestemd is. Alle studenten kunnen lid worden van onze vereniging en meedoen met alle activiteiten. Ons streven is om een platform te ontwikkelen waarbij Turkse studenten en studenten van andere achtergronden samenkomen om hun gedachten uit te wisselen. Daarbij willen we dat de verschillende groeperingen met elkaar samenwerken en zo activiteiten kunnen organiseren die voor iedereen van belang zijn. Wij willen dat onze studentenvereniging toegankelijk is voor iedereen en de wensen en behoeften vervult van elk student. Alle ideeën, suggesties en opmerkingen kunnen doorgegeven worden via de contactenpagina.

 

Doelen van SV Biruni zijn:

  • Het samenbrengen van studenten met verschillende achtergronden om hun opvattingen met elkaar te delen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om te discussiëren over verschillende maatschappelijke onderwerpen waarbij wederzijds begrip en respect gecreëerd kan worden.
  • De inzichten van studenten verbreden door hen kennis te laten maken met verschillende perspectieven op de samenleving.
  • Het creëren van een platform waarbij de studenten zichzelf kunnen ontplooien en organisatorische en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.
  • Het bevorderen van internationale contacten.
  • Tegemoetkomen aan de sociale, culturele en academische behoeften van de studenten.